Vetró András 70. / jan 13 – febr 28

https://www.facebook.com/vetro.andras

 

http://www.szekhelyek.szek-helyek.ro/

Dr. Dimény Attila intézményvezető köszöntötte házigazdaként a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban a művészetre fogékony megjelenteket. Vetró András szobrászművész 1978-óta él és alkot Kézdivásárhelyen, melynek tereit és szellemiségét meghatározza szobraival, ahogyan dr. Deák Ferenc jellemezte a kiállítás megnyitóján: „Általa városunk terein a szabadság harcosainak védőgyűrűjébe lépünk. Kis tereink és kisvárosi életterünk a Vetró-szobrok által utánunk szólnak, hogy mi a szabadságra büszke nép fiai vagyunk.”

A szobraival is tanít és ahogy a méltató fogalmazott, Vetró András művész szerepkörében mindig ott van a tanár próféciája is. Erős azonosuló szándékkal és heroikus küzdelemmel eszméket követ, a küldetésére érzékeny művész szerepkörében éli a mindennapokat.
Oktatói tevékenységéről is szólt dr. Deák: „Itt, Kézdivásárhelyen nem tudok kitérni Vetró András tanármágus szerepe elől. … Tanárként is alkot, tábora van, mert az ifjú szívek érzik, hogy a mester minden idegszála valami érdekében impulzusokat ad nekik, és cselekvésre készteti őket. Amikor őt látjuk, nem érezzük vidéki létezésünk visszahúzó kalodáit, mert elhiteti velünk, hogy ahol élünk, ott dolgunk van”. Véleménye szerint a szobrászművész az erdélyi kultúra nagykövete. (Európa több országában találkozhatunk a művész alkotásaival. Szerk. megj.)
A megnyitó mester és tanítvány találkozó volt. Vargha Mihály szobrászművész tanítvány egy alkotásával köszöntötte az ünnepeltet. Köszönetét fejezte ki neki és feleségének Vetró Bodoni Zsuzsának a szakmai tudásért, amit tőlük kapott, és hazatette hogy évtizedekkel ezelőtt „ebbe a kicsi, poros székely városba valami vagányságot hoztak”.
Végezetül Vetró András küzdve az elérzékenyüléssel köszönetet mondott és hozzátette: „Valaki megkérdezte, emlék-, születésnapi vagy milyen kiállítás ez a jelenlegi? Nem tudtam rá válaszolni, de Székely János verse megadta a választ: ez egyfajta számadás, amit itt láthatnak, és egyfajta elégtétel ebben a kimondott pillanatban”.
A rendezvényen Józsa Irén magyartanár Boér Géza Vetró András portréja mellé, Egyed Péter 23 buborék – a Kurszk balladája (részlet) és Székely János Alkímia című verseit szavalta el.
A kiállítás február 28-áig tekinthető meg.”

 

 


3szek.ro:

A magyar kultúra napja

Vetró András születésnapi tárlata

2019. január 19., szombat, Kultúra

Vetró András kiállítása Kézdivásárhelyen a közösséget megszólító ünnep, művei által városunk terein a szabadság harcosainak védő gyűrűjébe lépünk. Kis tereinken a Vetró-szobrok a szabadságára büszke nép fiait szólítják meg bennünk. Vetró András művész szerepkörében mindig ott a tanár próféciája is.
  • Önarckép Pegazussal

    Önarckép Pegazussal

Erős azonosuló szándékkal és heroikus küzdelemmel eszméket követ, a küldetésére érzékeny művész szerepkörében éli a mindennapjait. Itt, Kézdivásárhelyen nem tudok kitérni Vetró András tanármágus szerepe elől. Először diákként, majd kollégaként figyeltem meg, hogy ő – a művészember – tanárként is alkot. Tábora van, mert az ifjú szívek érzik, hogy a mester minden idegszála valami érdekében impulzusokat ad nekik, és cselekvésre készteti őket. Amikor őt látjuk, nem érezzük vidéki létezésünk visszahúzó kalodáit, mert elhiteti velünk, hogy ahol élünk, ott dolgunk van. Nem véletlen, hogy művészete nyitott terek és befogadó közösség után kiált. Szabadságittas küzdésvágya domborművei expresszív erejében és földre rántott mítoszainak felkapaszkodó hőseiben sűrűsödik.
In memoriam Egyed Péter – 23 buborék

Vetró András már gyerekkorától a nagy elődök szellemi aurájába lépett, és az élményeket nem hagyta elveszni. Édesapja, Vetró Artúr egyetemi tanár révén ismeri meg Nagy Imre zsögödi világképét, amelyet itt a nagy előd festményének átértelmezésével mutat fel.
A kiállítás legdrámaibb sorozata az Egyed Péter Huszonhárom buborék poémájának képzőművészeti interpretációja. A süllyedő tengeralattjáró páncélját áttörő figura a költő-barát halála után keletkezett művön jelzi, hogy egyetlen megmaradásunk az alkotássá formált szellemi erő.
Kosztándi Jenő

Közelmúltban elhunyt nagyjaink ismerős arcvonásai tekintenek ránk a plaketteken. Vetró András tudja, hogy egy szétszedett világ peremén szellemi megmaradásunkat nagyjaink emlékezetbe fogadása segíti. A Vetró-plaketten Kányádi Sándor szívbemarkoló mosolya az erdélyi sorsot, mindannyiunk Sanyi bácsiját hozza közel, aki előtt most megállni és emlékezni jó. Számomra a Kosztándi házaspár képmása a hívó szó. Jenő bácsi végletekbe révedő tekintete Katica néni konok méltóságával találkozik.

Kányádi Sándor

A lovához kapaszkodó kisfiúban Rodin Calais-i polgárok ihlette szoborkompozíció egyik elemét látjuk, aki a süllyedés pillanatában az ismeretlen világra tekint vissza. Az ő társa lenne a dacoló férfi, valamint a megbékült öreg egy köztéri szökőkút vízsodrásában.
Vetró Don Quijote-figurái mintha megsokasodtak volna a korábbi kiállításokhoz ké­pest, és az öregedés helyett mintha egyre virtuózabb tetterővel indulnának mind szövevényesebb célképzetek felé. A különböző műformák határain átlépve azt látom, hogy a művészet alteregója számára a küldetés egzisztenciális problémák ütközőzónái felé halad, és így a harc egyre szürreálisabb képzeteket szül. Előtérbe kerül Sancho Panza alakja, aki több szkepszissel kíséri a művész idealista énjét. A kiállítás újszerűsége abban is rejlik, hogy a rajzok régebb plasztikusak voltak, és most a plakettek lettek virtuóz rajzszerűek.
Don Quijote

Vetró András művészetében gyakran az örök visszatérés nagy mítoszait hívta életre. Művészként ilyenkor azonosult Ikarosszal, Prométheusszal. Most művészetének erős érzelemgazdag formálásában olyan sűrített kódrendszert teremt, amelyben egybe kovácsolódnak a mitikus lények. Általuk látjuk, hogy a művész gyakran kerül kiszolgáltatott szerepbe, és a jól ismert mítosz mesevilágából a keselyű az abszolút hatalom birtokosa, aki a bohóc szerepébe taszítja a megsebzett művészt.
Vetró András a fa organikus anyagából a véső megvonó gesztusával bontogatja ki női ideáit. Látjuk, hogy az örök múzsa az életet adó nő, aki földanyák időtlen képzetén túl sugározza az örök áramot. Kis szobrai kubista formakultúrájukkal zengik tovább, hogy szép a világ, míg méhednek áldott gyümölcse lehet (József Attila).
Anyaság

Kézdivásárhelyen Vetró András művészete életünk és kulturális neveltetésünk része. Erős munkabírással szegődik eszmei értékek szolgálatába. Hiszi, hogy kulturális emlékezetünk védelme a művész feladata. Kívánunk hetven évéhez egészségben és munkában további gazdag évtizedeket!
DEÁK FERENC LORÁND
Previous David Wojnarowicz. Photography & Film 1978–1992 / 9 Febr – 5 May 19
Next an object of mine_autumn edition

About author

You might also like

Events

ERWIN WURM. LONDON ELY HOUSE / 19 Feb 2019 – 23 Mar 2019

https://www.ropac.net/exhibition/new-work-2#   “The artist has succeeded in conveying to a large audience, in a hugely suggestive way, the tragedy of its own social condition.” – Max Hollein, Director of the Metropolitan

Events

Offprint Library Arles

http://www.luma-arles.org/programme/#Offprint Library Arles Offprint is a forum gathering independent publishers in numerous locations, including the École des Beaux Arts in Paris (November 2016) and Tate Modern in London (May 2017).

Events

Doug Aitken: Return to the Real / 2 Oct – 20 Dec 2019

https://www.victoria-miro.com/exhibitions/551/ Victoria Miro Gallery I The exhibition explores our rapidly changing relationships to one another and the world around us in an age dominated by technology. Open the gate (Claire