Colours. A Deconstructed Painting / LIA PERJOVSCHI / 28.05-09.07.2022

Colours. A Deconstructed Painting / LIA PERJOVSCHI / 28.05-09.07.2022

“Colours. A Deconstructed Painting” is Lia Perjovschi’s third solo show with Ivan Gallery, after “Timeline with Witnesses” in Bucharest in 2016, and the “2020 Key Words” organised by Ivan Gallery in Autumn 2020 at Spike Berlin. The current exhibition presents a site-specific installation designed by Lia Perjovschi in the distinctive style specific to her timelines, this time encompassing a linear sequence of artworks made by the artist in different years and in diverse media. The works especially created and selected by Lia Perjovschi for the exhibition trace the complex paths of her artistic career, crossing through early, as well as more recent chapters in her experimental endeavour with painting, photography, textile objects, and mixed media installations, embedded inside a larger spatial composition like the elements of a deconstructed painting.

The “Colours” invoked by the artist refer to the range of perception, the complexity of the human mind’s physiological and symbolical mechanisms, that subjectively create connections between the spectre of light and samples of colours of various degrees, shades and meanings. Like a painting that is conceived and perceived through colours, Lia Perjovschi’s exhibition builds through associations and juxtapositions of significant images and objects created by the artist: photographs, costumes, shadows of the self and the human body, as well as actual paintings. However, since the perception of the colour spectre is context-related as well, each historical and cultural time is labeled by its peculiar colour range and specific meanings:

“30 years in black/white and grey. The colours were rare, fragmentary – during Communism, the colours of darkness, powerlessness, immobility, sleep. Followed by 30 ‘colourful’ years in the crazy dynamics of neoliberalism, when the colours sometimes become loud, the black&white and grey now being sanctuaries of calm, pause and focus.

An exhibition of deconstructed paintings. Without balance. Subjects in context, scattered elements. An ‘explosion’ of colours and samples, that influence, manipulate, hypnotise.

Symbolically speaking, all colours are both positive and negative. When I was considering the subject of colours, it was before the war on Ukraine. I was thinking about something optimistic, that would bring a sense of hope, especially after the two years of the pandemic. Nevertheless, the war changes everything…”  (Lia Perjovschi)

Lia Perjovschi (b. 1961, Sibiu, Romania) is the founder and coordinator of CAA CAA (Contemporary Art Archive and Centre for Art Analysis) an organic work-in-progress project (under different names since 1985) and KM (Knowledge Museum), an interdisciplinary research project from 1999-today. Her activity can be summarised as a journey from her physical body to the universal body of knowledge and was shown in more than 700 exhibitions, lectures, workshops around the world, while her artistic practice comprises various media, from performance to assemblage, from drawing and text to site-specific installations of objects, facts, diagrams, mind maps and timelines. From her earliest days mounting performances and exhibitions in her apartment, in the university or throughout the city, to her recent plans for the Knowledge Museum, Lia Perjovschi has been concerned with producing opportunities for intellectual exchange. 

Among other venues, she has exhibited at Cukrarna Gallery, Ljubljana, Slovenia (2021-22); Tallinn Art Hall (2021); Muzeum Susch, Switzerland (2020); Kunsthaus Hamburg and Museum der Moderne Salzburg (both 2016); MUSAC, León, Spain (2015); Nasher Museum of Art, North Carolina, USA, and Bienal de São Paulo (both 2014); MACBA, Barcelona, and Künstlerhaus Vienna (2011); Van Abbemuseum, Eindhoven, The Netherlands, Cabaret Voltaire, Zürich, and Jamaica Center, New York (all 2010); Mumok, Vienna and the Incheon Women Artists’ Biennale, South Korea (2009); Sydney Biennale and Jumex Foundation, Mexico City, (2008); Tate Modern, London, Kunstmuseum Liechtenstein, and Centre Pompidou, Paris (all 2007); Royal College of Art, London (2006), etc. Lia Perjovschi lives and works in Sibiu and Bucharest, Romania. 

Concurrently with the exhibition, Ivan Gallery will present at Art Basel in Basel, Feature section, between June 14-19, a solo show with Lia Perjovschi’s early performances from 1988-1994.

The exhibition “Colours. A Deconstructed Painting” can be visited in Ivan Gallery’s space inside Atelierele Malmaison on Calea Plevnei 137C, B side, 1st floor, until the 9th of July 2022, Thur-Sat 3-7 pm, or by appointment outside the visiting hours.

Photo credits: Cătălin Georgescu

Lia Perjovschi Culori. O pictură deconstruită

28.05 – 09.07.2022

Galeria Ivan vă invită sâmbătă, 28 mai 2022, între 2-8 pm, la vernisajul expoziției personale a artistei Lia Perjovschi, „Culori. O pictură deconstruită”. Vernisajul va avea loc în cadrul weekendului „Open Studios” la Atelierele Malmaison, un program extins de vizitare a atelierelor, galeriilor și spațiilor de proiect din cadrul comunității Atelierelor Malmaison în zilele de sâmbătă 28 mai și duminică 29 mai între 2-8 pm. „Culori. O pictură deconstruită” este cea de-a treia expoziție personală a Liei Perjovschi în colaborare cu Galeria Ivan, după „Timeline cu martori” în 2016, București, și „2020 Key Words” organizată de Galeria Ivan în toamna lui 2020 în spațiul Spike, Berlin. Expoziția curentă prezintă o instalație sitespecific realizată de către Lia Perjovschi în stilul cronologiilor sale caracteristice, de această dată compusă dintr-o succesiune liniară de lucrări ale artistei din perioade și medii diverse. Lucrările create și selectate de către Lia Perjovschi în expoziție trasează parcursul complex al carierei sale artistice, traversând atât etape timpurii, cât și recente, de experiment cu pictură, fotografie, obiecte textile și instalații de medii mixte, inserate precum elementele unei picturi deconstruite într-o compoziție spațială mai amplă.

„Culorile” invocate de către artistă în titlu se referă la diversitatea percepției și la complexitatea mecanismelor fiziologice și simbolice ale minții umane, care asociază subiectiv spectrul luminii cu eșantioane de culori în grade, nuanțe și semnificații diferite. La fel cum o pictură este compusă și percepută prin culori, expoziția Liei Perjovschi se construiește prin alăturări și juxtapuneri de obiecte semnificative create de către artistă: imagini fotografice, costume, umbre ale sinelui și ale corpului uman, cât și din picturi în sens propriu. Percepția asupra spectrului culorilor este condiționată în funcție de context, fiecare perioadă istorică și culturală fiind caracterizată de gama cromatică și de interpretările sale specifice:

„30 de ani în alb/negru și gri. Culorile erau rare, fragmentare – în perioada comunistă, culorile beznei, neputinței, imobilității, somnului. Apoi 30 de ani ‘colorați’ în dinamica, nebunia neoliberalismului, culorile devin uneori stridente, alb/negru și gri sunt acum oaze de calm, respiro, focus. O expoziție de picturi deconstruite. Fără echilibru. Subiecte in context, elemente risipite. O ‘explozie’ de culori, eșantioane, care ne influențează, manipulează, hipnotizează. Simbolic toate culorile sunt și pozitive și negative. Când m-am gândit la subiectul culorilor era înainte de războiul din Ucraina. M-am gândit la ceva optimist, care să ofere puțină speranță, mai ales după doi ani de pandemie. Războiul însă schimba totul…”

(Lia Perjovschi)

www.ivangallery.com

Fondatoare și coordonatoare a CAA CAA (Arhiva de artă contemporană și Centrul pentru analiza artei) un proiect organic în progres (care a existat sub diverse denumiri din 1985) și a KM (Muzeul Cunoașterii – un proiect de cercetare interdisciplinară din 1999-astăzi), activitatea Liei Perjovschi poate fi rezumată ca o călătorie de la propriul corp la corpul cunoașterii și a fost prezentată în mai mult de 700 de expoziții, conferințe și workshop-uri din toată lumea. Practica sa artistică integrează medii diverse, de la performance la asamblaj, de la desen și text la instalații site-specific de obiecte, date, diagrame, hărți mentale și cronologii. De la începuturile carierei sale când realiza acțiuni performative și expoziții în apartamentul său, în universitate sau în spațiul public al orașului, până la planurile sale pentru Muzeul Cunoașterii, Lia Perjovschi a fost preocupată de crearea de oportunități pentru schimburi intelectuale.

Lia Perjovschi (n. 1961, Sibiu, România) a expus, printre altele, la: Cukrarna Gallery, Ljubljana, Slovenia (2021-22); Tallinn Art Hall, Estonia (2021); Muzeum Susch, Elveția (2020); Kunsthaus Hamburg, Museum der Moderne Salzburg (2016); MUSAC, León, Spania (2015); Nasher Museum of Art, North Carolina, SUA, Bienal de São Paulo (2014); MACBA, Barcelona, Künstlerhaus Viena (2011); Van Abbemuseum, Eindhoven, Olanda, Cabaret Voltaire, Zürich, Jamaica Center, New York (2010); Mumok, Viena, the Incheon Women Artists’ Biennale, Coreea de Sud (2009); Sydney Biennale, Jumex Foundation, Mexic (2008); Tate Modern, Londra, Kunstmuseum Liechtenstein, Centre Pompidou, Paris (2007); Royal College of Art, Londra (2006) etc. Trăiește și lucrează în Sibiu și în București. Concomitent cu expoziția, între 14-19 iunie Galeria Ivan va prezenta în cadrul târgului Art Basel, în Basel, Elveția, o expoziție personală despre acțiunile performative ale Liei Perjovschi din perioada 1988-1994. Expoziția „Culori. O pictură deconstruită” poate fi vizitată în spațiul Galeriei Ivan din cadrul Atelierelor Malmaison de pe Calea Plevnei 137C, corp B, Et. 1, până pe 09 iulie 2022, de joi până sâmbătă între 15-19, iar în rest pe bază de programare.

Previous Egykutya&Co_22/V/15 @CSÍKSZEREDAI KÖNYVVÁSÁR
Next Territories of Waste On the Return of the Repressed

About author

You might also like

Events

● Beszélő szemek_18 /Szárhegy/ Tasnádi József és Ferencz Zoltán társaságában

Szárhegyi Nemzetközi Őszi Művésztelep, 2021. augusztus 3-13. Imre Mariann (HU), László Dániel (HU), Madácsy István (HU), Molnár Ágnes Éva (HU), Siklódy Ferenc (RO), Szirtes János (HU), Takáts Fruzsina (HU), Tasnádi

Events

ILYA AND EMILIA KABAKOV – THE UTOPIAN PROJECTS – SEP 07, 2017–MAR 04, 2018

  ILYA AND EMILIA KABAKOV – THE UTOPIAN PROJECTS – SEP 07, 2017–MAR 04, 2018 https://hirshhorn.si.edu/bio/ilya-emilia-kabakov-utopian-projects/ The exhibition’s light, sound, and motion models are activated at your approach. Acclaimed Russian-born American

Events 0 Comments

Ann Hamilton: habitus

September 6, 2016–October 10, 2016 (Municipal Pier 9) & September 17, 2016–January 8, 2017 (The Fabric Workshop and Museum) http://www.fabricworkshopandmuseum.org/ Opening Reception: Saturday, September 17, 2016, 4:00 – 8:00 pm

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply